Zajednička migraciona politika Zapadnog Balkana: granice i povratak

  • Version
  • Download 150
  • File Size 1.23 MB
  • File Count 1
  • Create Date Tuesday, 19UTCTue, 19 Nov 2019 10:16:17 +0000 19. November 2019
  • Last Updated November 21, 2019

Zajednička migraciona politika Zapadnog Balkana: granice i povratak

Ovo je prvi dokument o regionalnoj politici Balkanskog vijeća za izbjeglice i migracije. Njegova svrha je da predstavi migrantsku situaciju na području Zapadnog Balkana široj i stručnoj javnosti, kao i učesnicima, kroz pregled relevantnih propisa uglavnom fokusiranih na različite modele za povratak migranata.  Za razliku od ostalih regionalnih dokumenata, ovaj se prvenstveno bavi komparativnom analizom i stoga nije predstavljen prema zemljama nego prema temama. Praksa se analizira kroz sekundarne izvore.

Iako je ovo regionalni dokument, podaci su prikupljeni na državnom nivou, pošto se pretpostavlja da organizacije civilnog društva koje su članovi Balkanskog vijeća za izbjeglice i migracije imaju najopsežniji uvid u problem po pitanju migracija u svojim državama. Zakoni koji regulišu oblast granične kontrole, postupanje prema strancima i međunarodnu zaštitu su analizirani samo u dijelu koji se odnosi na postupanje na granicama, dok je strateški okvir analize prezentiran samo u dijelu koji se odnosi na regionalnu saradnju u procesu kontrole granica i druga slična pitanja. Ukratko je predstavljen i institucionalni okvir u sistemu upravljanja migracijama.

Pregled međunarodnih i regionalnih dokumenata, mehanizama i tijela predstavlja veoma važan dio ovog dokumeta. Istaknuti su odnosi EU sa zemljama Zapadnog Balkana, a posebno proces pridruživanja i saradnje sa Frontex-om. Važne teme su i pristup teritoriju, pristup postupku azila i povratak. U poglavlju „Pristup teritoriji i procedurama azila“ posebna pažnja je posvećena primjeni principa zabrane protjerivanja koji se odnosi na nezakonit ulazak na teritorij, kao i pristup procedurama azila na graničnim prelazima.

Poglavlje „Povratak“ govori o dobrovoljnom (uključujući poptpomognuti) i prisilnom povratku, readmisiji i neformalnom povratku, a detencija migranata u postupku povratka smatra se posebno osjetljivim pitanjem. Finalni dio pruža preporuke za daljnji napredak zakonodavstva i postupka koji, organizovan po tematskim područjima, pokriva srodne nacionalne i regionalne izazove.

Članovi Balkanskog vijeća za izbjeglice i migracije duguju ogromnu zahvalnost Ministarstvu vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske za podršku pri razvoju ovog  dokumenta, kao i za cjelokupnu trgodišnju implementaciju projekta Balkanskog vijeća za izbjeglice i migracije  - Stvaranje puta za zajedničku migracijsku politiku zapadnog Balkana.