• Version
  • Download 20
  • File Size 4.29 MB
  • File Count 1
  • Create Date Wednesday, 13UTCWed, 13 Nov 2019 09:13:18 +0000 13. November 2019
  • Last Updated November 13, 2019

Vaša prava BiH i Program vladavine prava za Jugoistočnu Evropu Fondacije Konrad Adenauer sa zadovoljstvom predstavljaju svim pravnicima-praktičarima Bosne i Hercegovine (BiH)  Vodič o članu 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima (EKLJP), kao dio šireg projekta koji uključuje i radionice za sudije, tužitelje i advokate o ovoj temi. Ovaj je vodič autorizirani prijevod od strane Evropskog suda za ljudska prava i ažuriran je nedavnom sudskom praksom Suda. Primarno pokriva građanski aspekt iz
člana 6. EKLJP-a

Vodiči se takođe mogu skinuti sa stranica suda

https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/guides&c=#