(Bosanski) Uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine Vrapčići i Rodoč

(Bosanski) Obavještavamo vas o najavi uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine Vrapčići i Rodoč nadležnosti Općinskog suda u Mostaru. Read more »