Kapaciteti

Radionica o vođenju sudskih postupaka u oblasti ljudske sigurnosti i migracija

Engleska, London, 27. i 28. januar/siječanj 2011. Centar INTERIGHTS je organizirao radionicu koja je okupila pravnike i aktiviste u oblasti ljudskih prava, predstavnike NVO iz centralne i istočne Evrope, baltičkih država i Kavkaza, kako bi diskutirali o ugroženosti migranata u kontekstu širokog spektra kršenja ljudskih prava. U sklopu ove radionice, posebna pažnja je posvećena  a) omogućavanju suradnje i razmjene ideja i iskustava između lokalnih pravnika; b) omogućavanju boljeg razumijevanja prirode i razmjera kršenja do kojih dolazi u ovom kontekstu; c) razmatranju pravnih strategija protiv ovakvih kršenja; d) povećanju kapaciteta učesnika – pravnika i NVO za vodjenje sudskih postupaka protiv kršenja ljudskih prava; itd.

Ispred Bosne i Hercegovine, Udruženje ‘Vaša prava BiH’ je imalo svog predstavnika, koji je učestvovao u ovoj interesantnoj radionici za izgradnju kapaciteta.Read More »Radionica o vođenju sudskih postupaka u oblasti ljudske sigurnosti i migracija

Seminar: “Zastupanje stranaka u upravnom postupku (Upravno procesno pravo i Upravni spor) i uloga besplatne pravne pomoći u upravnom pravu”

VPBiH partneriPredavači na seminaruU organizaciji Udruženja “Vaša prava BiH” i Njemačke Fondacije za međunarodnu pravnu saradnju u Sarajevu je 1. i 2. decembra 2010 godine održan seminar na temu “Zastupanje stranaka u upravnom postupku (Upravno procesno pravo i Upravni spor) i uloga besplatne pravne pomoći u upravnom pravu”. Na ovom seminaru su učestvovali različiti pravni praktičari iz zemlje i regiona (advokati, službenici organa uprave, sudije NVO sektor i drugi).Read More »Seminar: “Zastupanje stranaka u upravnom postupku (Upravno procesno pravo i Upravni spor) i uloga besplatne pravne pomoći u upravnom pravu”

Zagreb: Regionalna konferencija o suzbijanju diskriminacije

14. i 15. siječnja 2011 godine u organizaciji Centra za mirovne studije u Zagrebu je u Kući ljudskih prava održana regionalna Konferencija o suzbijanju diskriminacije, uz učešće velikog broja sudionika iz R. Hrvatske, R. Srbije i Bosne i Hercegovine, na kojoj konferenciji su bili prisutni i pravnici Udruženja ” Vaša prava BiH”