Osigurana lica FZO RS-od aprila jednostavnije ostvarivanje prava na rehabilitaciju

Osigurana lica Fonda zdravstvenog osiguranja RS, naročito lica sa invaliditetom, kojima je potrebna produžena medicinska rehabilitacija od aprila ove godine ovo pravo će ostvarivati na znatno jednostavniji način, a... Read more »

Uspostava i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine Šipovača, Veljaci I, Veljaci II i Otok

Obavještavamo o uspostavi i zamjeni zemljišne knjige za katastarske općine Šipovača, Veljaci I, Veljaci II i Otok nadležnosti Općinskog suda u Ljubuškom. Navedeni Oglas je objavljen na web stranici... Read more »

Uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine Vrapčići i Rodoč

Obavještavamo vas o najavi uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine Vrapčići i Rodoč nadležnosti Općinskog suda u Mostaru. Read more »