Mostar

Mostar
Hasana Zahirovića Lace bb
tel. 036 558 580
mostar@vasaprava.org

Ukoliko imate pravnih problema, upite pošaljite preko obrazca ili na e-mail: admin@vasaprava.org .

Zahtjevi za pravnu pomoć poslani na adresu kancelarije naće biti uzeti u razmatranje.