Kancelarije

Glavna kancelarija Udruženja “Vaša prava BiH” je locirana u Sarajevu. U cilju efikasne implementacije projekta kancelarije na terenu su raspoređene s ciljem regionalne zastupljenosti u okviru raspoloživih resursa, kako bi se kroz terenske posjete i mobilne timove pokrila cijela BiH. Takva organizaciona struktura omogućava Udruženju “Vaša prava BiH” da pruže pomoć korisnicima širom zemlje i imaju detaljan uvid u sveukupan položaj i probleme sa kojim se susreću korisnici. Ažurirane informacije o pravnim problemima i politikama širom zemlje pomažu u koordiniranim aktivnostima zagovaranja neophodnih zakonskih izmjena.

Udruženja “Vaša prava BiH” se ponosi profesionalnim osobljem koje ima ogromno iskustvo u primjeni domaćeg zakonodavstva, kao i iskustvo u primjeni međunarodnih propisa iz oblasti zaštite ljudskih prava.

Za korisnike, kancelarije za besplatnu pravnu pomoć su otvoreni svakim radnim danom od 8.30 do 15 sati.

Za besplatnu pravnu pomoć ili za detaljnije informacije o mjestu i terminu posjete mobilnog tima Vašoj općini, obratite se u najbližu kancelariju Udruženja “Vaša prava BiH”

Udruženja “Vaša prava BiH” trenutno zapošljava 35 profesionalnih zaposlenika uključujući advokate, pravnike, informativne službenike i drugo operativno osoblje. Profesionalni profil osoblja i ogromno iskustvo su jedne od najvećih vrijednosti Udruženja “Vaša prava BiH”. Organizaciju vodi Izvršni direktor, a organizacija zapošljava veliki broj pravnika sa položenim pravosudnim ispitom, iskusnih advokata, itd. Udruženje pruža pravnu pomoć korisnicima na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, kroz rad u kancelarijama i na terenu.

Fleksibilna organizaciona struktura ureda, terenskih ureda i mobilnih timova osigurava da Udruženje pomoć pruži čak i onim korisnicima koji su locirani na udaljenim područjima i prihvatnim centrima. Pravna pomoć prioritetnim kategorijama korisnika se pruža svakodnevno a sastoji se u savjetovanju, izradi raznih podnesaka, kao i zastupanje pred upravnim organima i sudskim institucijama.

U sklopu svojuh aktivnosti, pravno osoblje pruža pravna mišljenja, obavlja analizu trendove  implementacije zakona kako bi definirali pitanja koja domaće vlasti trebaju razmotriti, te redovono održavaju bazu podataka Programa pravne pomoći.