Dopis ministru pravde BiH gosp. Bariši Čolaku

U godišnjem izvještaju organizacija civilnog društva (Udruženje “Vaša prava Bosne i Hercegovine“, Asocijacija za demokratske inicijative (ADI), Helsinški komitet za ljudska prava Bosne i Hercegovine, Centri civilnih inicijativa (CCI) i Biro za ljudska prava Tuzla) o provedbi Akcionog plana za provedbu SRSP u BiH za period januar – decembar 2010, kao najveći izazov cjelokupnoj reformi pravosuđa, istaknuta je neophodnost donošenja Okvirnog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći  kako bi se  poboljšao kvalitet pružanja besplatne pravne pomoći za najugroženije kategorije stanovništva.

Cijeneći napore ministra Čolaka da se u Parlamentarnoj skupštini BiH u proteklom periodu usvoji Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, koji je već dva puta odbijen, uz podsjećanje da je na 48. sjednici Doma naroda Parlamentrane skupštine Bosne i Hercegovine, koja je održana 13.07.2010. godine, drugi put odbijen prijedlog Okvirnog zakona o  besplatnoj  pravnoj pomoći,  gore spomenute organizacije podsjećaju na neophodnost da se ovaj važan zakon uskoro ponovo dostavi u parlamentarnu proceduru Parlamentarne skupštine BiH, jer je njegovo donošenje presudno  za ispunjavanje ključnih evropskih i međunarodnih konvencija, te brži pristup Bosne i Hercegovine Evropskim integracijama.

Dopis ministru pravde BiH, gosp. Bariši Čolaku možete preuzeti ovdje: Dopis