Vaša prava BiH podnijela šest Apelacija Ustavnom sudu BiH

Udruženje ” Vaša prava BiH ” su u protekla dva mjeseca  podnijela šest Apelacija Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine za one tražitelje azila kojima je bilo ograničeno kretanje,  gdje tvrdimo da je došlo povrede čl. 5. Europske konvencije o temeljnim ljudskim pravima-pravo na slobodu i sigurnost  kao i povrede čl. 2. Protokola 4 – pravo na slobodu kretanja.

Prema praksi Europskog suda u Strasbourg, detenacija tražitelja azila se izriče isključivo kao nužna i neophodna mjera ( presuda Suda u Strasbourgu : Saadi protiv Ujedinjenog Kraljevstva , aplikacija br. 13229/03 , par. 70 ), a detencija tražitelja azila  će se smatrati proizvoljnom ako se ne može  opravdati činjenicom da predstavlja krajnje sredstvo, jer su sve ostale, manje ozbiljne mjere,  ocijenjene nedostatnima u očuvanju individualnih ili javnih interesa, koji se nastoje zaštiti određivanjem detencije nad ovom osobom ( Rusu protiv Austrije , aplikacija br. 34082/02, presuda od 02.10.  2008 godine, para. 58 ).

Vrijeme će uskoro pokazati jeli u konkretnim slučajevima doista došlo do kršenja ljudskih prava tražiteljima azila u Bosni i Hercegovini?