Zajedničko saopštenje nevladinih organizacija o zaštiti izbeglica uoči Samita EU-Zapadni Balkan

Šefovi država članica Evropske unije održaće sastanak sa svojim kolegama iz država Zapadnog Balkana u četvrtak 17. maja u Sofiji kako bi razgovarali o saradnji u ključnim oblastima uključujući migracije i bezbjednost. Pitanje kontrole granica dobilo je na značaju kao posljedica dolaska većeg broja izbjeglica i migranata kako na Zapadni Balkan tako i u Evropsku uniju. Istovremeno, izbjeglice i migranti, uključujući djecu i ranjive grupe, suočavaju se sa brojnim rizicima poput nasilja, neformalnih vraćanja i kolektivnih protjerivanja. U novembru 2017. šestogodišnja djevojčica je izgubila život nakon jednog takvog prisilnog vraćanja iz Hrvatske u Srbiju. Agencija EU za osnovna prava je istakla pitanje pristupa teritoriji kao dugotrajni izazov u svom februarskom izveštaju o migracijama, prijavljivanju zlostavljanja od strane graničnih službenika, uključujući fizičko nasilje u Bugarskoj, Hrvatskoj i Mađarskoj. Zaštita granica se ne sme sprovoditi na štetu zaštite ljudi. Uoči samita EU-Zapadni Balkan pozivamo šefove država da pristupe riješavanju slijedećih pitanja i preporuka:

  1. Poštovanje prava na traženje azila
  2. Zaštita državnih granica u skladu sa ljudskim pravima i podrškom žrtvama trgovine ljudima
  3. Stvaranje sigurnih i redovnih tokova migracija
  4. Obezbjeđivanje sredstava za humane i pravične sisteme azila i integracije
  5. Zaštita organizacija civilnog društva koje rade sa izbjeglicama i migrantima

Cijelo saopštenje  možete pročitati ovdje.