Stanje sa migrantima u Velikoj Kladuši-posjeta UNHCR-a i Vaših prava BiH

Trenutna situacija po pitanju boravka migranata sa područja Bliskog Istoka u Velikoj Kladuši, bila je povod posjete Velikoj Kladuši predstavnika UNHCR-a i Udruženja „Vaša prava BiH“. Cilj posjete je  bio da se utvrdi aktuelna situacija s migrantima po pitanju njihovog smještaja, broja, spolne i dobne strukture, pružanja zdravstvene zaštite i ostalih pitanja karakterističnih za ovu korisničku grupu. Pored obilaska terena i lokacija na koji su migranti smješteni, najugroženijima su podijeljeni paketi jednokratne pomoći, te su upoznati sa svojim pravima, lobavezama i načinom na koji ih mogu ostvariti dok su na teritoriji BiH. Takođe je održan i radni sastanak sa predstavnicima nadležnih opštinskih institucija:  Savjetnicima načelnika Edinom Abdić Pleho i Senadom Okanovićem, te predsjednikom Zdravstvenog savjeta općine Velika Kladuša dr. Enverom Pehlićem, kao i sa zastupnicom u Predstavničkom Domu Parlamenta FBiH Elmom Đogić. Ovom prilikom su predstavnici UNHCR-a i VPBiH upoznatio sa izazovima sa kojima se lokalna zajednica susreće uslije povećanog priliva migranata, te problemima i nedostatkom koordinacije sa nadležnim državnim institucijama.

Fotografije i dio članka preuzeti sa https://www.radiovkladusa.ba/stanje-sa-migrantima-u-velikoj-kladusi-povod-posjete-unhcr-a/