Uspostava i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine Šipovača, Veljaci I, Veljaci II i Otok

Obavještavamo o uspostavi i zamjeni zemljišne knjige za katastarske općine Šipovača, Veljaci I, Veljaci II i Otok nadležnosti Općinskog suda u Ljubuškom.

Navedeni Oglas je objavljen na web stranici i oglasnoj ploči Općinskog suda u Ljubuškom te je, u skladu sa Zakonom o zemljišnim knjigama Federacije BiH, objavljen u:

  • U Dnevnom avazu: 20.02.2018. godine,
  • U Večernjem listu: 20.02.2018. godine,
  • U Službenom glasniku BiH: 23.02.2018. godine (broj: 13),
  • U Službenim novinama FBiH: 23.02.2018. godine (broj: 14)

Pored propisanih načina objava, u organizaciji Projekta registracije nekretnina je na web portalima www.fgu.com.ba i www.ljubuski.net objavljen Poziv građanima da prijave svoje nekretnine, a isti se kroz radijska saopćenja objavljuje i na radio stanicama BH Radio 1, Radio Federacije BiH, Radio RS, Radio Stari Grad i na lokalnoj radio postaji Radio Ljubuški.

Istovremeno Vas obavještavamo da su svi raspoloživi podaci o nekretninama u bazi podataka katastra nekretnina i u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi dostupni i na internetu te pozivamo sve vlasnike i suvlasnike da posjete web stranice www.katastar.ba/pregled  i www.e-grunt.ba i izvrše informativni uvid u stanje svojih nekretnina.

Skrećemo pažnju da su za rješavanje svih predmeta, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, nadležni Služba za katastar Općine Ljubuški i zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Ljubuškom. Svi upisi u zemljišne knjige za navedene katastarske općine se provode bez naplate sudskih taksi.

[1] Odluka o ratifikaciji Sporazuma o financiranju (Projekt registracije nekretnina) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj; Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori br. 17 od 12.09. 2013. godine