Uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine Vrapčići i Rodoč

Nastojeći informirati što veći broj fizičkih i pravnih lica o aktivnostima koje se provode u okviru Projekta registracije nekretnina u Federaciji BiH, obavještavamo vas o najavi uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine Vrapčići i Rodoč nadležnosti Općinskog suda u Mostaru.

Navedeni Oglas je objavljen na web stranici i oglasnoj ploči Općinskog suda u Mostaru te je, u skladu sa Zakonom o zemljišnim knjigama Federacije BiH, objavljen u:

  • U Dnevnom avazu: 20.02.2018. godine,
  • U Večernjem listu: 20.02.2018. godine,
  • U Službenom glasniku BiH: 23.02.2018. godine (broj: 13),
  • U Službenim novinama FBiH: 23.02.2018. godine (broj: 14)

Pored propisanih načina objava, u organizaciji Projekta registracije nekretnina je na web portalima www.fgu.com.ba i www.bljesak.info  objavljen Poziv građanima da prijave svoje nekretnine, a isti se kroz radijska saopćenja objavljuje i na radio stanicama BH Radio 1, Radio Federacije BiH, Radio RS, Radio Stari Grad i na lokalnoj radio postaji Radio Dobre vibracije.

Istovremeno Vas obavještavamo da su svi raspoloživi podaci o nekretninama u bazi podataka katastra nekretnina i u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi dostupni i na internetu te pozivamo sve vlasnike i suvlasnike da posjete web stranice www.katastar.ba/pregled  i www.e-grunt.ba i izvrše informativni uvid u stanje svojih nekretnina.

Skrećemo pažnju da su za rješavanje svih predmeta, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, nadležni Služba za katastar Grada Mostara i zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Mostaru. Svi upisi u zemljišne knjige za navedene katastarske općine se provode bez naplate sudskih taksi