Konferencija ministara pravde u BiH i predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH.

U Sarajevu održana treća Konferencija ministara pravde u BiH i predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH.

Konferencije ministara pravde u BiH osiguravaju koordinirano praćenje provođenja najvažnijih reformskih procesa od zajedničkog interesa za sektor pravde u BiH. Održavanjem ministarskih konferencija omogućava se usaglašeno rješavanje najvažnijih pitanja u sektoru pravde u BiH, razmjena iskustava, te bolje korištenje domaćih i donatorskih sredstava.

Očuvanje integriteta, učinkovitosti i nezavisnosti sistema pravde je ključna odrednica svakog demokratskog društva.

Dosadašnja praksa je pokazala da unutar ustavnog okvira BiH, sistem pravde koji predviđa jednake standarde i osigurava integritet, učinkovitost i nezavisnost, nije moguće ostvariti bez aktivnog i koordiniranog djelovanja institucija odgovornih za njegovo uspostavljanje i funkcionisanje.

Organizovanje Treće ministarske konferencije predstavlja važan korak u učvršćenju i nastavku reformskih inicijativa u sektoru pravde u BiH, prvenstveno u provođenju Strategije za reformu sektora pravde u BiH, koju su usvojili Vijeće ministara BiH, entitetske vlade i Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH, kao i Akcionog plana za njeno provođenje.

Učesnici ministarske konferencije dali su punu podršku aktivnostima na uspostavljanju partnerskih odnosa, međusobnoj saradnji i zajedničkom radu institucija sektora pravde u BiH.

Praćenje provođenja zajedničkih mjera i inicijativa, davanje stručnih mišljenja i prijedloga za rješavanje najvažnijih reformskih pitanja u sektoru pravde u BiH vršit će funkcionalne radne grupe, uspostavljene rješenjem ministra pravde BiH, a na prijedlog institucija koje učestvuju u radu ministarske konferencije.

Preporuke i zaključci na ministarskim konferencijama se donose konsenzusom i na svakoj ministarskoj konferenciji će biti izrađene zajedničke preporuke, zaključci i izjave za javnost.

Ministarske konferencije će se održavati dva puta godišnje u mjestu koje dogovore učesnici konferencije.

Stručnu i tehničku podršku u pripremi i održavanju ministarskih konferencija pružit će sektori ili osobe u ministarstvima pravde BiH, entiteta, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, koji vrše poslove strateškog planiranja i koordinacije unutar svojih institucija.

Ministarstva pravde u BiH, Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH i Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH se obavezuju da će podržavati rad ministarskih konferencija i učestvovati u njihovom radu.

Na konferenciji je  usvojen izvještaj i preporuke koje su dale organizacije civilnog društva. Osim učesća u diskusiji na današnjoj konferenciji potpisan je i Memoranduma o uspostavi mehanizma za praćenje i ocjenu provedbe SRSP u BiH od strane organizacija civilnog društva.

Ucešće u konferenciji te sve aktivnosti koje se tišu rada u pogledu ovog strateškog dokumenta za BiH omogućeno je kroz projekat “Uticaj praćenja i procjene provođenja Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini na proces donošenja odluka” a podržan od strane ambasade Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini.

Sarajevo, 3. marta 2018. godine