VPBiH na konferenciji: „Pitanja azila i readmisije u Srbiji”

U Beogradu je krajem januara 2013. godine održana konferencija pod nazivom „Pitanja azila i readmisije u Srbiji – u kontekstu EU integracija i izgradnje zajedničkih evropskih migracionih politika”.

Domaćin ove konferencije je bila Grupa 484, koja je ovaj skup organizovala u okviru projekta Umrežavanje i građenje kapaciteta za efektivniju migracionu politiku. Projekat se realizuje uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu i u partnerstvu sa Beogradskim centrom za ljudska prava i Beogradskim centrom za bezbednosnu politiku. Organizaciju konferencije su podržale takođe i Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije i Fondacija za otvoreno društvo.

Na ovoj konferenciji je, pored učesnika i predstavnika NVO iz regiona koje se bave pitanjem azila, migracije i readmisije, boravio i Izvršni direktor Udruženja “Vaša prava BiH”, Emir Prcanović. Izvršni direktor je na ovoj konferenciji prezentirao izvještaj o stanju i izazovima sistema međunarodne zaštite i prava izbjeglica u BiH, te praksu koja se do sada gradila u oblasti pružanja besplatne pravne pomoći i ulozi NVO u oblasti međunarodne zaštite.