Javna rasprava na podzakonske propise koji se donose na osnovu Zakona o matičnim knjigama Federacije BiH

Dana 07.05. i 14.05.2012. godine u organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, a uz podršku UNHCR-a,  u prostorijama Doma policije u Sarajevu održane su dvije „Javne rasprave“ o podzakonskim propisima koji se donose na osnovu Zakona  o matičnim knjigam FBiH.

Na prvoj javnoj raspravi održanoj 07.05.2012. bilo je prisutno 141 učesnik, dok je na drugoj javnoj raspravi održanoj 14.05.2012. godine bilo prisutno 131 učesnik. Tokom javnih rasprava izneseno je oko 250 primjedbi i sugestija na šest od ukupno devet podazakonskih akata, a koji su bili predmet ovih javnih rasprava.

Moderator javnih rasprava bio je Milenko Lepušina, dok su ispred FMUP-a bili prisutni  pomoćnica ministra Medina Kočan,savjetnik ministra Dušan Grbić i Samir Čolak stručni savjetnik za upravno nadzorne poslove ,koji su se zahvalili UNHCR-u  i  Udruženju „Vaša prava BiH“ na stručnoj pomoći pri izradi zakona i podzakonskih akata.

Pored predstavnika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, javnoj raspravi su prisustvovali i Izmir Hadžiavdić sekretar Doma naroda Parlamenta FBiH  i Slaviša Šućur zastupnik u Predstavničkom domu parlamenta FBiH i član komisije za izradu zakonskih i podzakonskih akata o matičnim knjigama koji je takođe iskazao zahvalnost UNHCR-u  i  Udruženju „Vaša prava BiH“ na stručnoj pomoći i angažmanu prilikom izrade ovih propisa.