Britanski ministar vanjskih poslova o Zakonu o mitu

Mito je kuga međunarodne trgovine modernog doba. U vremenu kada se toliko ljudi bori sa ekonomskom krizom, mito je prava bolest koja prijeti našem prosperitetu. Mito predstavlja ozbiljan izazov razvoju ekonomija i doprinosi propadanju tržišta. Ono negativno utiče na konkurenciju, šteti slobodnoj inicijativi i uništava svaki biznis još u začetku. Ono guši talenat i inovativnost i ubija poduzetništvo. U mnogim slučajevima najsiromašniji u društvu su oni koje snose najveće posljedice.

Za biznis, mito je prijetnja na kojoj treba aktivno raditi, kao i na slučajevima prevare ili pronevjere. Korupcija dovodi do povećanja od 10% na ukupan trošak poslovanja globalno, i do 25% povećanja troškova nabavke u zemljama u razvoju.

Utvrđeno je da poslovanje na korumpiranim tržištima povećava troškove koliko i 20% poreza na poslovanje. U 2010. i 2008. godini, otprilike petina ispitanih rukovodilaca prijavila je da je od njih traženo da daju mito, a približno isto toliko njih da su izgubili posao od konkurenta koji je dao mito.

Socijalni troškovi prate troškove poslovanja – nauštrb zaposlenosti, zdravstvene zaštite, obrazovanja i prekomjernog iskorištavanja prirodnih resursa.

Zakon o mitu u Velikoj Britaniji stupio je na snagu 1. jula i značajan je korak u nastojanjima Velike Britanije da se izbori sa mitom. Ovaj Zakon će britanskim sudovima pružiti neke od najoštrijih zakonskih propisa za borbu protiv mita na svijetu. Zakon sjedinjuje i ažurira postojeće zakonske propise i uvodi dva nova opšta prekršaja za davanje ili primanje mita: prekršaj podmićivanja stranih javnih zvaničnika za potrebe poslovanja i prekršaj koji počine komercijalne organizacije ne sprečavanjem podmićivanja u njihovo ime.

Zauzimanjem oštrog stava o mitu neće samo riješiti problem, već će biti i podsticaj poslovanju. Oštra borba protiv mita će ojačati sile slobodnog tržišta. Ona će podstaći konkurentnost i osigurati da potrošaći i javnost dobiju pravedniju i bolju ponudu. Cijene će pasti, usluge se poboljšati, a poslovanje povećati. Ali, iznad svega, oštar stav prema mitu će privući poslove i investicije umjesto da ih spriječava.

Poslovna zajednica se slaže sa nama. I oni žele da se mitoiskorjeni iz njihovih poslovnih transakcija. Oni takođe žele pravednu igru na terenu koji je svima dostupan. Svi vodeći poslovi i poslovne organizacije u Velikoj Britaniji jasno su stavili do znanja da žele da se stane ukraj ovom problemu.

Ovo nije samo problem Zapada ili vodećih ekonomija na svijetu. Mito još više štete nanosi zemljama u razvoju koje si to najmanje mogu priuštiti. Dovoljno je što se zemlje u razvoju bore da izgrade privredu, uspostave adekvatan sistem poreza, pruže javne usluge poput zdravstvene zaštite i obrazovanja i stimulišu rast. Mito povećava troškove, vara sistem, krade novac i hvata stanovništvo i zemlje u klopku siromaštva.

Pozivam i druge zemlje da detaljno pregledaju svoje zakone i propise o mitu i preduzmu odlučne korake u borbi protiv mita. Što nas se više uključi u borbu protiv ove kuge, to ćemo je prije pobijediti. Mnoge zemlje već imaju snažne zakone o mitu, ali sigurno je da se još toga može učiniti kako bi ih ojačali i potpuno primjenili.

OECD predvodi međunarodne napore za borbu protiv mita širom svijeta i njihove dosadašnje napore treba pohvaliti. Konvencija UN-a o borbi protiv korupcije je još jedan važan međunarodni sporazum za borbu za izgradnju jačih ekonomija i društava. Postoje mnoge druge organizacije poput G20 koje se pridružuju borbi za rješavanje ovog problema i Velike Britanija je spremna da sa svima njimasarađuje. Uvjeren sam da će britanski Zakon o mitu doprinijeti pružanju podrške poslovnoj zajednici i našoj trgovini sa svijetom. Ali, Velika Britanija ne može sama uspjeti. Samo akcijom na globalnom nivou, samo odlučnim rukovodstvom, i samo putem aktivnosti vlade u Bosni i Hercegovini i drugim zemljama, i kroz podršku poslovne zajednice ćemo omogućiti prosperitetnu budućnost kojoj svi težimo.

Odjel za odnose sa javnošću

Tina Ujevića 8

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Tel:  + 387 (0)33 282 200

Mobile: +387 (0)61 893 519

Fax: + 387 (0)33 282 203

www.ukinbih.fco.gov.uk

http://michaeltatham.blogger.ba