Šesta konferencija ministara pravde u BiH:Usvojen polugodišnji Izvještaj OCD.

Šesta konferencija ministara u sektoru pravde usvojila je 26.07.2011. šestomjesečni Izvještaj organizacija civilnog društva (OCD) o provedbi Akcionog plana Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini (AP SRSP).

Uprkos značajno izraženim političkim tenzijama prisutnim u prvih šest mjeseci 2011. godine, u sektoru pravde Bosne i Hercegovine ipak je uočen određeni napredak u implementaciji AP SRSP, jedan je od zaključaka ovog dokumenta.

Uz konstataciju da se moglo i moralo uraditi daleko više, te izraženu nadu da će drugo polugodište donijeti intenziviranje reformskih procesa, nevladine organizacije (Asocijacija za demokratske inicijative, Helsinški komitet za ljudska prava u BiH, Udruženje „Vaša prava BiH“, Biro za ljudska prava Tuzla i Centri civilnih inicijativa) koje su se obavezale na sistematsko praćenje, ocjenu i izvještavanje o provedbi reformskih mjera i aktivnosti (AP SRSP) su, u svom Izvještaju, zatražili da se sa Konferencije pošalje nedvosmislena poruka svim domaćim institucijama da dosljedna i blagovremena implementacija AP SRSP nema alternativu ukoliko sektor pravde u BiH zaista želi pružiti doprinos u izgradnji evropske budućnosti građana BiH.

U cilju prevazilaženja, uočenih prepreka i izazova u provedbi AP SRSP organizacije civilnog društva su u Izvještaju ponudili i 45 preporuka oslanjajući se na višegodišnje zagovaračko iskustvo u području demokratizacije i zaštite ljudskih prava, te na poznavanje problematike u sektoru pravde u BiH.

Kompletan Izvještaj dostupan je na stranici Ministarstva pravde BiH www.mpr.gov.ba,  na web stranicama 5 OCD: www.adi.org.ba, www.hrotuzla.org.ba, www.cci.bawww.bh-hchr.org, www.vasaprava.org, ili sa linkova ispod:

Polugodišnji izvještaj organizacija civilnog društva SRSP u BiH (2229 downloads)

CSO Biannual Report_Executive Summary (773 downloads)

Podsjetimo, u februaru 2010. godine pomenutih pet partnerskih organizacija civilnog društva potpisale su Memorandum o uspostavi mehanizama za praćenje i ocjenu provođenja Akcionog plana Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini sa predsjedavajućim Konferencije ministara pravde u BiH i predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i Pravosudne komisije Distrikta Brčko BiH. Uspostavljeni mehanizam je jedinstven samo u BiH, u odnosu na zemlje u okruženju, te se kao takav oslanja na najbolje prakse demokratskih društava zapadne Evrope u pogledu participativnog monitoringa i evaluacije javnih politika od strane organizacija civilnog društva.