Javni poziv za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba u Tuzli

Podnošenje prijava za pomoć u stambenom zbrinjavanju u okviru Regionalnog programa – osiguranje stanova po modelu socijalnog stanovanja je pomoć za stambeno zbrinjavanje u okviru Regionalnog stambenog zbrinjavanja  a raseljenim... Read more »

Odluka Europskog suda za ljudska prava u Strasburu-Slučaj Đukić

Europski sud za ljudska prava u Strasburu je 19. juna 2012 godine jednoglasno donio presudu u slučaju Đukić, zastupan od strane Vaša Prava BiH, protiv Bosne i Hercegovine (ap.... Read more »

Okrugli sto na temu „Zaštita interno raseljenih osoba i povratnika”-19.04.2012. godine

Udruženje „Vaša prava BiH“ je u saradnji sa Njemačkom fondacijom za međunarodnu saradnju (IRZ) dana 19. 04. 2012. godine u Hotelu Hollywood održalo okrugli sto na temu „Zaštita... Read more »

Vasa prava BiH u ”Dnevnom avazu”

Isječak iz "Dnevnog avaza'' od 21.04.2011.godine. Read more »

„Nema uglja za raseljena lica …“

Vlada TK je na redovnoj sjednici u avgustu mjesecu 2010. godine, dala saglasnost za finansiranje troškova nabavke uglja za izbjeglička naselja i najugrožene kategorije prognanika u individualnom smještaju u... Read more »

Posjete Kolektivnom Centru Gornja kolonija u Jablanici

(English) The Mobile Team of Association 'Vaša prava BiH' Mostar, consisting of the lawyers providing free legal aid, visited the Municipality Jablanica and Collective Centre Gornja Kolonija on 15... Read more »