Analyses of labor legislation in BiH

Analyses of labor legislation in BiH download Read more »

CONFERENCE “Implementation of Anti-discrimination Standards” November 21, 2013

(Bosanski) Evropsko antidiskriminacijsko pravo (Povelja o osnovnim pravima Evropske unije, Anti-diskriminatorne direktive kao i Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda) nema samo pravni značaj, već je... Read more »

Pravda za Redžu Seferovića-Članak u Magazinu Start

Četrdesetšestogodišnji Redžo Seferović iz Zavidovića vjeruje da je žrtva elemenatrne diskriminacije: u zavidovičkom kafiću Afrika mu je rečeno da on i njegova tri prijatelja neće biti... Read more »

Sixth Conference of the Ministers of Justice in BiH: Adopted the mid-term report of the CSOs

(Bosanski) Šesta konferencija ministara u sektoru pravde usvojila je 26.07.2011. šestomjesečni Izvještaj organizacija civilnog društva (OCD) o provedbi Akcionog plana Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini... Read more »

New issue of the magazine Vaša prava

http://vasaprava.org/wp-content/uploads/downloads/2011/01/VP28_finaV2.pdf Read more »