Svjetski dan Roma -8.april

Svjetski dan Roma obilježava se u čast prvog Svjetskog kongresa Roma, održanog u travnju 1971. godine u Londonu. Na tom kongresu usvojene su odluke o romskoj zastavi i službenoj... Read more »

Zajedničko saopštenje nevladinih organizacija o zaštiti izbeglica uoči Samita EU-Zapadni Balkan

(English) On Thursday 17 May, EU Heads of State are meeting their counterparts from the Western Balkans (Albania, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro, the former Yugoslav Republic of Macedonia... Read more »

Stanje sa migrantima u Velikoj Kladuši-posjeta UNHCR-a i Vaših prava BiH

Trenutna situacija po pitanju boravka migranata sa područja Bliskog Istoka u Velikoj Kladuši, bila je povod posjete Velikoj Kladuši predstavnika UNHCR-a i Udruženja „Vaša prava BiH“. Read more »

Javni poziv za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba u Tuzli

Podnošenje prijava za pomoć u stambenom zbrinjavanju u okviru Regionalnog programa – osiguranje stanova po modelu socijalnog stanovanja je pomoć za stambeno zbrinjavanje u okviru Regionalnog stambenog zbrinjavanja  a raseljenim... Read more »

Razmjena iskustava i dobre prakse u području antidiskriminacije

Danas smo u Sarajevu sa kolegama/icama pravnicima/ama razgovarali o primjeni Zakona o zabrani diskriminacije u BiH fukusirajući se na odredbe izmjena i dopuna ovog Zakona usvojenih 2016. godine. Sarajevski otvoreni... Read more »

Publikacija Roma Belong

This report synthesises the findings of the #RomaBelong project, which set out to explore the nexus between statelessness, discrimination and marginalisation of Romani people in Eu-ropean Union candidate and... Read more »