An appeal to the authorities to respect the obligations under the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms

(Bosanski) Udruženje "Vaša prava Bosne i Hercegovine" uputilo je službeni dopis predsjedavajućem Vijeća ministara Bosne i Hercegovine kojim se nadležni pozivaju da poštuju obaveze iz Evropske konvencije o ljudskim... Read more »