The RC Government’s Decision on Housing Care for Returnees to the RC, Former Occupancy Rights Holders outside the Areas of Special State Concern

On 03 March 2011 the Government of the Republic of Croatia issued a Decision on Housing Care for Returnees to the RC – Former Occupancy Right Holders - Outside... Read more »

POZIV NA JAVNU RASPRAVU:„Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći – pristup pravdi ugroženim kategorijama“

(Bosanski) Udruženje „Vaša prava BiH“ organizuje Javnu raspravu koja će se održati u Mostaru, Hotel Bristol, mala sala, dana 17.03.2011.godine, četvrtak, sa početkom u 12:00 sati na temu: ... Read more »

Letter to the Minister of Justice BiH, mr. Bariša Čolak

(Bosanski) U godišnjem izvještaju organizacija civilnog društva(Udruženje “Vaša prava Bosne i Hercegovine“, Asocijacija za demokratske inicijative (ADI), Helsinški komitet za ljudska prava Bosne i Hercegovine, Centri civilnih inicijativa (CCI)... Read more »