POZIV NA JAVNU RASPRAVU:„Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći – pristup pravdi ugroženim kategorijama“

Udruženje „Vaša prava BiH“ organizuje Javnu raspravu koja će se održati u Mostaru, Hotel Bristol, mala sala, dana 17.03.2011.godine, četvrtak, sa početkom u 12:00 sati na temu: „Zakon... Read more »

Dopis ministru pravde BiH gosp. Bariši Čolaku

U godišnjem izvještaju organizacija civilnog društva(Udruženje “Vaša prava Bosne i Hercegovine“, Asocijacija za demokratske inicijative (ADI), Helsinški komitet za ljudska prava Bosne i Hercegovine, Centri civilnih inicijativa (CCI) i... Read more »

Inicijativa ‘’Kriva je pravda’’ – podrška prijedlogu Nacrta Zakona o izmjenama i Dopunama Zakona o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj

Organizacije okupljene pod inicijativom „Kriva je pravda“ pozdravljaju aktivnosti vezane za obrazloženu inicijativu i prijedlog Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnom ispitu ... Read more »