Call for a public discussion

(Bosanski) Udruženje "Vaša prava BiH" organizuju Javnu raspravu koja će se održati u Mostaru, Hotel Bristol, mala sala, dana 06.06.2011. godine, ponedjeljak u 12 sati na temu: "Plaćanje doprinosa nadležnim... Read more »

Activities of the Working Group for the preparation of the Draft Law on Free Legal Aid in BiH

(Bosanski) U skladu sa programom rada za 2011.godinu, Ministarstvo pravde BiH (MP) pokrenulo je proceduru za usvajanje okvirnog Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći BIH u oktobru 2011.godine. U cilju... Read more »

The RC Government’s Decision on Housing Care for Returnees to the RC, Former Occupancy Rights Holders outside the Areas of Special State Concern

On 03 March 2011 the Government of the Republic of Croatia issued a Decision on Housing Care for Returnees to the RC – Former Occupancy Right Holders - Outside... Read more »