Radionica o vođenju sudskih postupaka u oblasti ljudske sigurnosti i migracija

Engleska, London, 27. i 28. januar/siječanj 2011. Centar INTERIGHTS je organizirao radionicu koja je okupila pravnike i aktiviste u oblasti ljudskih prava, predstavnike NVO iz centralne i istočne Evrope,... Read more »

Seminar: “Zastupanje stranaka u upravnom postupku (Upravno procesno pravo i Upravni spor) i uloga besplatne pravne pomoći u upravnom pravu”

U organizaciji Udruženja “Vaša prava BiH” i Njemačke Fondacije za međunarodnu pravnu saradnju u Sarajevu je 1. i 2. decembra 2010 godine održan seminar na temu “Zastupanje stranaka u... Read more »

Zagreb: Regionalna konferencija o suzbijanju diskriminacije

14. i 15. siječnja 2011 godine u organizaciji Centra za mirovne studije u Zagrebu je u Kući ljudskih prava održana regionalna Konferencija o suzbijanju diskriminacije, uz učešće velikog broja... Read more »