Radionica o vođenju sudskih postupaka u oblasti ljudske sigurnosti i migracija

Engleska, London, 27. i 28. januar/siječanj 2011. Centar INTERIGHTS je organizirao radionicu koja je okupila pravnike i aktiviste u oblasti ljudskih prava, predstavnike NVO iz centralne i istočne Evrope,... Read more »

Vaša prava BiH podnijela šest Apelacija Ustavnom sudu BiH

Udruženje '' Vaša prava BiH '' su u protekla dva mjeseca podnijela šest Apelacija Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine za one tražitelje azila kojima je bilo ograničeno kretanje,... Read more »

AZIL: Tražitelji azila imaju pravo na adekvatnu pravnu zaštitu

Apelaciono upravno vijeće Suda BiH je usvojilo zahtjev za preispitivanje sudske odluke Udruženja '' Vaša prava BiH'' i ukinulo presudu Suda BiH br. S1 3 U 001818 10 U... Read more »