Pravna pomoć

Prava iz radnog odnosa

Osvrt na analizu stanja i primjenu propisa u oblasti prava iz radnog odnosa: Zloupotreba zakona i nedostatak adekvatne pravne zaštite.

Kriteriji za definisanje prioritetnih kategorija korisnika i pružanje usluga Udruženja “Vaša prava Bosne i Hercegovine”

Ovi kriteriji definišu prioritetne kategorije korisnika usluga Udruženja “Vaša prava Bosne i Hercegovine”, dokaze koji se mogu koristiti i poslužiti u svrhu dokazivanja određenog svojstva, posebne oblike pružanja besplatne pravne pomoći, te ostala pitanja od značaja za postupak određivanje i prijem korisnika usluga besplatne pravne pomoći, od strane “Udruženja Vaša prava Bosne i Hercegovine”.