Javna rasprava na podzakonske propise koji se donose na osnovu Zakona o matičnim knjigama Federacije BiH

(Bosanski) Dana 07.05. i 14.05.2012. godine u organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, a uz podršku UNHCR-a, u prostorijama Doma policije u Sarajevu održane su dvije „Javne rasprave“ o... Read more »

„Unaprijeđenje pristupa pravdi-Podrška uspostavljanju sistema besplatne pravne pomoći u BiH“

(Bosanski) S ciljem da se obezbjedi pružanje besplatne pravne pomoći ugroženim kategorijama u bh. društvu, Udruženje „Vaša prava BiH“ je započelo sa realizacijom projekta koji kroz Mikro kreditni... Read more »

Open Letter Regarding the Draft Law on Free Legal Aid in BiH-NGO exclusion concern

the article is not available in English language. Read more »