vasaprava-admin

Nacionalna konferencija: “Borba protiv diskriminacije u BiH – strategija i aktivnosti”

Nacionalna konferencija “Borba protiv diskriminacije u BiH – strategija i aktivnosti” održat će se 5. decembra 2008. godine u Sarajevu. Konferencija je dio projekta “Promoviranje antidiskriminacijskih zakona i prakse u Bosni i Hercegovini” koji implementira Udruženje Vaša prava BiH u partnerstvu sa Public Interested Law Institute (PILI) a u sklopu programa Evropske inicijative za demokraciju i ljudska prava Evropske Komisije.