Okrugli sto: Novine u zakonodavstvu Republike Srpske u oblasti upisa u matične knjige

On 22/12/2010 the representatives of Association "Vaša prava BiH" participated in the round table in Banja Luka, dedicated to the new Law on Civil Registers in the Republic Srpska.... Read more »

Projekti podrške Romima

UNHCR i Udruženje "Vaša prava BiH" su u 2008. godini počeli sa implementacijom projekta "Društvena integracija Roma, Aškalija i Egipćana u Jugoistočnoj Evropi". Ciljna grupa ovog projekta je romska... Read more »

Rodni listovi koji nemaju rok važenja

Novi Zakon o matičnim knjigama Republike Srpske (“Sl. Glasnik RS” 111/09”) stupio je na snagu u decembru mjesecu 2009. godine. Najbitnija novina Zakona je ta da je olakšan način... Read more »