Borba protiv nasilja nad ženama kroz pružanje zaštite i pomoći žrtvama

Projekat:

“Borba protiv nasilja nad ženama kroz pružanje zaštite i pomoći žrtvama s posebnim fokusom na pitanja rodno zasnovanog nasilja uz aktivno učešće lokalnih nevladinih organizacija, predstavnika lokalnih zajednica i vladinih službenika”

Cilj ovog projekta je da se uz pomoć svih aktera unaprijedi pozicija i prava žena, i to na način koji će im omogućiti da efektivno zaštite svoja prava i odgovore na sve prisutnije nasilje u različitim formama, kao i da se kroz neposrednu koordinaciju različitih sudionika u lancu pomoći kreira okruženje za unaprijeđenje uslova i podrške žrtvama rodno zasnovanog nasilja.

Fokus aktivnosti će biti na neposrednom zagovaranju i dijalogu različitih aktera kako bi se promovisala i zaštitila prava žrtava rodno zasnovanog nasilja, posebno žena, kroz povečanje uključenosti svih aktera u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja i pružanju direktne pomoći žrtvama, posebno ženama.

Tokom projekta, Vaša prava BiH će pokušati da angažuje različite sudionike i da se iz njihovog ugla osvrt ugla djelovanja da osvrt o problemima ostvarivanja prava i zaštitom žrtava rodno zasnovanog nasilja ali i prijedlozi mogućih rješenja, te da se šira javnost bliže upozna sa mehanizmima zaštite žrtava, kao i sa potrebom značajnijeg uključivanja svih aktera u zagovaranje dosljedne primjene zakonskih propisa u skladu sa svojim nadležnostima.

Nadmo se da će projekat pomoći podizanju svijesti o značaju ove teme i problema koji rodno zasnovano nasilje predstavlja za našem društvo u cjelini, kako bi smo zajedno dali doprinos u akcentiranju bitnih pitanja u oblasti zaštite od rodno zasnovanog nasilja, te definisali najbolje načine za efikasno ostvarivanje prava i zaštitu žrtava.