Odluka Vlade RH o stambenom zbrinjavanju povratnika u RH, bivših nosilaca stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi

Vlada Republike Hrvatske je 03.03.2011. godine donijela Odluku o stambenom zbrinjavanju povratnika u RH – bivših nosilaca stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi.

Odluka se odnosi na povratnike u RH – bivše nosioce stanarskog prava koji se žele trajno vratiti u Republiku Hrvatsku pod uslovom da nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu drugu useljivu porodičnu kuću ili stan na području Republike Hrvatske ili na području država nastalih raspadom SFRJ ili drugih država u kojima borave, s tim da iste nisu prodali, darovali ili na neki drugi način otuđili nakon 8.10.1991. godine, odnosno da nisu stekli pravni položaj zaštićenog najmoprimca. Odluka je istovjetna za povratnike koji žive u RH i povratnike van RH. Odlukom se utvrđuju uslovi za ostvarivanje stambenog zbrinjavanja povratnika bivših nosilaca stanarskog prava koji nisu stekli pravni položaj zaštićenog najmoprimca, a živjeli su u stanovima u društvenom vlasništvu izvan pordručja posebne državne skrbi Republike Hrvatske.

Odluka je objavljena u Narodnim Novinama br. 29/2011 od 09.03.2011.