INFORMACIJA O ANKETI O POTREBAMA BIVŠIH NOSILACA STANARSKOG PRAVA IZ REPUBLIKE HRVATSKE

Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske sprovodi anketu o potrebama bivših nosilaca stanarskog prava iz Republike Hrvatske, koji borave u Bosni i Hercegovini.

U Republici Srbiji, ovakvu anketu, pod nazivom «Pregled položaja i potreba bivših nosilaca stanarskog prava iz Hrvatske koji borave u Republici Srbiji» sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), u saradnji sa nevladinom organizacijom ”Komitet za pomoć i zaštitu”. ”Komitet za pomoć i zaštitu”» je tokom 2001. i 2002. već sproveo evidentiranje bivših nosilaca stanarskih prava iz Republike Hrvatske, kada je evidentiran i izvjestan broj lica koji su boravili u Bosni i Hercegovini.

Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske želi da ažurira i dopuni podatke za sve bivše nositelje stanarskog prava u Hrvatskoj koja se nalaze na teritoriji Bosne i Hercegovine, kao i da omogući svim onima koji se ranije nisu prijavili da se ovom prilikom registruju, bez obzira na to kakav je njihov formalni status u ovom trenutku.

Molimo Vas da popunite obrazac koji je sastavljen za potrebe ankete. Popunjavanje tog obrasca ne znači pokretanje bilo kakvog pravnog postupka, niti predstavlja formalan zahtev koji bi bio upućen nadležnim organima u Republici Hrvatskoj. To je anketni list za evidentiranje potreba lica koja su lišena stanarskih prava u Republici Hrvatskoj, sa ciljem da se što tačnije sagleda ugroženost ove populacije.

Učešće u ovoj anketi Vas ni na koji način neće lišiti mogućnosti pristupa Programu stambenog zbrinjavanja u Republici Hrvatskoj, niti bilo kom drugom programu stambenog zbrinjavanja u ostalim zemljama.

Obrazac po pravilu popunjava nosilac oduzetog stanarskog prava. U slučaju da to nije moguće, obrazac može popuniti član porodičnog domaćinstva koji je živio sa nosiocem stanarskog prava.

Popunjavanje obrasca će se vršiti u kancelarijama Odjeljenja Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, kao i u prostorijama nevladinih organizacija BHLS, Srpski demokratski forum i Vaša prava BiH. Lista svih kancelarija sa kontaktnim telefonima i adresama nalazi se na poleđini ovog letka. Obrazac možete i sami popuniti i dostaviti nekoj od navedenih kancelarija.

Za više informacija, molimo Vas da pozovete kancelarije Odjeljenja Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica ili neku od nevladinih organizacija sa liste na poleđini.

Naglašavamo da je ovo poslednja prilika za evidentiranje lica koja su imala stanarska prava u Republici Hrvatskoj, u cilju pokušaja da se za ovu populaciju pronađu trajna rješenja.

Odsjeci i kancelarije Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske:

Banja Luka

Trg Republike Srpske 1

051 / 338-699

Prijedor

Branislava Nušića 6

052 / 232-682

Doboj

Svetog Save 53

053 / 242-361

Bijeljina

Ive Andrića 46b

055 / 228-350

Istočno Sarajevo

Stefana Nemanje 1

057 / 342-677

Foča

Knjaza Nikole bb

058 / 210-811

Zvornik

Svetog Save 86

056 / 210-637

Trebinje

Vojvode S. Stepanovica bb

059 / 240-005

Modriča

Vojvode S. Stepanovica bb

053 / 812-079

Derventa

Nikole Tesle bb

053 / 331-682

Višegrad

Kralja Petra 7

058 / 620-391

Vlasenica

Svetosavska bb

056 / 734-877

Srebrenica

Zgrada suda

056 / 440-323

Kancelarije ‘Vaših Prava BiH’ – organizacije za pružanje besplatne pravne pomoći:

Banja Luka

Meše Selimovica 17

051 / 232-920

Bos. Petrovac

Bosanska 110

037 / 881-248

Goražde

Seada Sofovica 10

038 / 220-544

Mostar

H. Zahirovića Lace bb

036 / 558-580

Prijedor

Save Kovačevića 12

052 / 241-290

Sarajevo

Safeta Hadžića 66a

033 / 789-105

Srebrenica

M. Tita bb

056 / 440-998

Trebinje

Carine 3

059 / 240-680

Tuzla

Rudarska 63

035 / 210-210

Kancelarija SDF-a

Banja Luka

Milana Kranovića 21a

051 / 259-282

Kancelarije BHLS-a

Banja Luka

Milana Kranovića 21a

051 / 259-280