Seminar iz građanskopravne oblasti – radno pravo

Njemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju IRZ-Stiftung u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca u Republici Srpskoj, organizovali su, 25.02.2011. godine, seminar iz građanskopravne oblasti – radno pravo. Seminar je održan u hotelu „Monument“ Mrakovica.

Na ovom seminaru, a po pozivu organizatora, učestvovali su i predstavnici udruženja „Vaša prava Bosne i Hercegovine“, koji su pristunim učesnicima izlagali temu „Primjena radnopravnih propisa u Republici Srpskoj i u BiH sa stanovišta zastupnika zaposlenika“ .

U uvodnom dijelu, rukovoditelj projekta za Bosnu i Hercegovinu IRZ-Stiftung, dr Stefan Purner istakao je neophodnost unapređenja i usklađivanja propisa iz oblasti radnih odnosa sa Evropskim zakonodavstvom i EU smjernicama o radu.

Predsjednik Višeg privrednog suda Republike Srpske, Bogdan Gajić na temu „Zaštita prava iz radnih odnosa kroz praksu sudova u Republici Srpskoj“ ukazao je da su radni sporovi na određeno vrijeme u Okružnom sudu Banjaluka najveći problem. Isto tako, u posljednje vrijeme zabilježeno je povećanje predmeta, odnosno sporova vezanih za prestanak radnog odnosa, naknadu štete u vidu izostale zarade i uplate doprinosa za PIO, upućivanje na rad kod drugog poslodavca, kao i nekoliko slučajeva mobbinga.

Izvršni direktor udruženja „Vaša prava Bosne i Hercegovine“ Emir Prcanović učesnicima seminara ukazao je na problematiku i učestalost otkaza ugovora o radu u situacijama odlaska zaposlenica na porodiljsko odsustvo, ponude ugovora pod izmjenjenim okolnostima sa aspekta prava na otpremninu i slično.

Dr Karolina Mihaljevic-Schulze, advokat iz Berlina na temu „Sudska praksa iz radnog prava u Njemačkoj u vezi sa praktično najznačajnijim pitanjima“ istakla je da Njemački Savezni sud rada takvog stava da samo u izuzetnim slučajevima, a prije otkaza, dolazi u obzir opomena. Takođe, jedan od najčešćih slučajeva, odnosno razloga za davanje otkaza ugovora o radu u posljednje vrijeme u Njemačkoj jeste i korištenje interneta (facebooka i sličnih portala) na radnom mjestu. U takvim slučajevima, Njemački Savezni sud rada je stanovišta da opomena zbog korištenja interneta u takve svrhe nije potrebna. Isto tako, postoji mnogo slučajeva mobbinga, ali zbog složenosti takvih sporova, u Njemačkoj nepostoji ujednačen i jasan stav.

Seminar je za rezultat imao veliku zainteresiranost učesnika, pa je u cilju rješavanja problemskih situacija iz oblasti radnih odnosa dogovorena daljna saradnja, kao i da se u narednom periodu organizuje seminar sa istom ili sličnom temom.