Posjete Kolektivnom Centru Gornja kolonija u Jablanici

Pravnici kancelarije Udruženja „Vaša prava BiH“ Mostar kao  članovi mobilnog tima za pružanje besplatne pravne pomoći posjetili  su Općinu Jablanicu i Kolektivni centar Gornja Kolonija 15.02.2011.godine te obavili razgovor sa voditeljem ovog kolektivnog centra gosp. Ramizom Rokšom kao i sa korisnicima, odnosno stanovnicima centra.

Pravnicu su na licu mjesta upoznati sa problemima korisnika koji već duži vremenski period borave u ovom kolektivnom centru. U centru je trenutno smješteno  10 ( deset) porodica sa oko 30 ( trideset) članova. Interesantno je navesti da se  za četiri porodice  grade kuće odnosno obnavljaju u prijeratnom mjestu prebivanja (Foča) po projektu Njemačke nevladine organizacije  „HELP“ Hilfe zur Selbsthilfe te Federalnog ministarstva za raseljena lica. Za korisnike ovog centra pravnici mobilnog tima Udruženja „Vaša prava BiH“ kancelarija Mostar su do sada sačinili  niz podnesaka relevantnim organima za ostvarivanje njihovih prava, bilo za obnovu i rekonstrukciju imovine ili regulisanja njihovog radno pravnog statusa kod prijeratnog poslodavca ili sačinjavanje zahtjeva za dobijanje poljoprivrednih mašina te druge vrste podnesaka. Udruženje će i dalje nastaviti sa pružanjem pravne pomoći i kao prioritet su upravo odabrani korisnici kolektivnih centara.

Međutim, još šest porodica u ovom kolektivnom centru čeka na dobijanje donacije jer je to izgleda jedini način da se zbrinu ove porodice. Neki od njih su u ovom centru još od samog formiranja centra i teško im je shvatiti,  da nakon ovoliko proteka vremena nema rješenja za kvalitetniji   i trajniji smještaj ili da se ne mogu ostvariti uslovi za njihov dostojanstven, miran i siguran povratak u prijeratno mjesto prebivanja ni nakon niza podnesenih aplikacija za obnovu i rekonstrukciju njihovih domova.