Učešće VPBIH u monitoring timovima za borbu protiv trgovine ljudima i Twinning projektu

U toku mjeseca decembra u organizaciji Ministarstva sigurnosti BIH – Odsjek za borbu protiv trgovine ljudima i NVO Emaus, vođene su pojačane aktivnosti u radu ranije formiranih Monitoring timova za borbu protiv trgovine ljudima. ( formirani prema kancelarijama Sipe). Prvobitno je u dane 29. i 30.11.2010. u Bijeljini održana konferencija o prekograničnoj saradnji i unapređenju procedura povratka i reintegracije žrtava trgovine ljudima između BiH i R.Harvatske i R.Srbije. Konferenciji su prisustvovali sem članova regionalnog tima  (područje Tuzle), i Sudije i Tužioci R.Srbije, R.Hrvatske. Na ovoj konferenciji, i VP BiH su kao učesnici održali kratku prezentaciju o procedurama i aktivnostima koje radimo pri asistenciji potencijalnim i registriranim žrtvama trgovine ljudima. Ova konferencija je poslužila kao jedinstvena platforma za jačanje regionalne saradnje u asistenciji žrtvama trgovine ljudima i poboljšanju prekogranične saradnje.

U dane 7.i 8.12.2010. u Gračanici, u istoj organizaciji, održan je dvodnevni seminar – obuka za pripadnike regionalnog tima Tuzla ( uži sastav), uz aktivno učešće pravnika kancelarije Tuzla. Na ovoj obuci se radilo na unapređenju Nacrta Smjernica za postupanje regionalnih monitorig timova za borbu protiv trgovine ljudima u namjeri da se svim akterima u postupku olakša rad i unaprijedi njihova saradnja. Takođe su obrađeni slučajevi koje smo imali u praksi, tačnije, na otklanjanju uočenih problema i teškoća sa kojima se susrećemo u praksi.

Dana 16.12.2010.god, u organizaciji Ureda državnog kordinatora za borbu protiv trgovine ljudima, u Sarajevu je održan okrugli sto u sklopu Twinning projekta „Podrška Ministarstvu sigurnosti BIH, Ministarstvu vanjskih poslova, Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice i drugim nadležnim organima u učinkovitom upravljanju migracijama.“ Ovoj radionici su pored gore navedenih državnih organa, prisustvovali i predstavnici Sipe, Službi za poslove sa strancima, Ministarstva pravde, Suda BIH, Tužilaštva BIH, pravnika Vaših prava BIH, kao i drugih NVO,  a u cilju usvajanja Nacrta  smjernica za implementaciju standarda za postupanje svih aktera u postupku zaštite žrtava trgovine ljudima, kojima bi se prevazišle ranije Vlašićke procedure. Utvrđeno je od strane Evropske komisije zda smjernice treba doraditi na način da se veći fokus stavi na zaštitu prava žrtve trgovine ljudima.