Inicijativa ‘’Kriva je pravda’’ – podrška prijedlogu Nacrta Zakona o izmjenama i Dopunama Zakona o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj

Pet nevladinih organizacija, Asocijacija za demokratsku inicijativu, Helsinški komitet za ljudska prva Bosne i Hercegovine, Centri civilnih inicijativa (CCI), Udruženje „Vaša prava BIH“,  i Biro za ljudska prava Tuzla, nešto više od godinu dana, uključeno je u sistemsko praćenje i ocjenu provođenja reformskih mjera i aktivnosti Akcionog plana Strategije za reformu sektora pravde u BiH ( SRSP u BiH).

U tom cilju ove organizacije okupljene pod inicijativom  „Kriva je pravda“  pozdravljaju aktivnosti  vezane za obrazloženu inicijativu i prijedlog Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnom ispitu  u Republici Srpskoj, o kojem će se raspravljati na narednoj, 04. sjednici  Narodne Skupštine Republike Srpske.

Pismo podrške ministru Džeraldu Selmanu možete skinuti ovdje: Pismo podrške