Uskoro novi rok za podnošenje zahtijeva za stambeno zbrinjavanje izvan područja posebne državne skrbi u R.Hrvatskoj

Informacija za bivše nosioce stanarskog prava, izbjeglice iz Republike Hrvatske

Planirana donatorska konferencija država u regionu, koja će se održati u Begradu u šestom mjesecu 2011. godine, trebalo bi da donese rješenje problema izbjeglica iz RH, koji su nekad bili nosioci stanarskog prava, a nalaze se izvan područja posebne državne skrbi.

Na ovom projektu biće angažovana resorna ministarstva zemalja regiona (u RS Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica) i UNHCR-a., koji će na osnovu ranijih evidencija i baza podataka obići bivše nosioce stanarskog prava, te uputiti javni poziv da se evidentiraju u odsjecima ministarstva pri opštinama RS-a.

Osim toga, Vlada RH će po donošenju Odluke o otvaranju novog roka za podnošenje zamolbi za stambeno zbrinjavanje izvan PPDS, objaviti informaciju na web stranicama Ministastva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva Republike Hrvatske.

Rok za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje na području posebne državne skrbi ostaje trajno otvoren