Seminar: “Zastupanje stranaka u upravnom postupku (Upravno procesno pravo i Upravni spor) i uloga besplatne pravne pomoći u upravnom pravu”

VPBiH partneriPredavači na seminaruU organizaciji Udruženja “Vaša prava BiH” i Njemačke Fondacije za međunarodnu pravnu saradnju u Sarajevu je 1. i 2. decembra 2010 godine održan seminar na temu “Zastupanje stranaka u upravnom postupku (Upravno procesno pravo i Upravni spor) i uloga besplatne pravne pomoći u upravnom pravu”. Na ovom seminaru su učestvovali različiti pravni praktičari iz zemlje i regiona (advokati, službenici organa uprave, sudije NVO sektor i drugi).

Predavači na ovom seminaru su bili Ahmet Salčin iz Udruženja “Vaša prava BiH” sa referatom “Sudska praksa u predmetima upravnih sporova u sporu pune jurisdikcije”, Davor Bunoza iz Udruženja “Vaša prava BiH” sa referatom “Pravna pomoć strankama u upravnom postupUčesnici seminaraku po zahtjevu za azil i praksa i odlučivanje Suda BiH u upravnim sporovima”, sutkinja Mirjana Mrkaja Miličić sa referatom “Upravni spor i kontrola zakonitosti upravnih akata – praktični primjeri iz sudske prakse”, te uvaženi gost iz Njemačke, gospodin Harald Walther, sudija na Upravnom sudu Darmstadt koji je govorio o praksi upravnog sudovanja u Njemačkoj kroz iskustva u radu Upravnog suda Darmstadt.

Kroz dvodnevni rad na ovom seminaru razmjenjena su iskustva u primjeni odredaba upravnog pUčesnici seminaraostupka u praksi te izazovi sa kojima se suočajavu stranke u postupku. Ujedno, kroz panel diskusije se razgovaralo o praksi odlučivanja sudova u upravnim sporovima i pozitivnimpraksama i iskustvima upravnog sudovanja.