Neophodna je kontinuirana edukacija profesionalaca na temu nasilja nad ženama

Nasilje nad ženama se svakodnevno dešava a u posljednje vrijeme su sve učestaliji pokušaji ubistva ili ubistva žena od strane njihovih partnera. Zbog straha, stida i cijelog niza drugih razloga žene se teško odlučuju da prijave nasilnika. Onog momenta kada skupe hrabrost i odluče se obratiti za pomoć zaslužuju da budu saslušane sa punim uvažavanjem i poštovanjem. Najčešće prvi ulaz u sistem, odnosno prve osobe kojima se žene obraćaju su policijski službenici. Zbog toga je veoma važno da su policajci educirani na koji način trebaju pristupiti ženama koje su preživjele ili još uvijek preživljavaju neki vid nasilja od strane svojih partnera.

Vijest koju je objavio portal Radiosarajevo, OSCE / Policijski službenici MUP-a KS na radionici o prevenciji porodičnog nasilja  je veoma pozitivna, a posebno je pozitivno to što je edukacija organizirana za predstavnike svih policijskih stanica u Kantonu Sarajevo i Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona, a ne parcijalno. U članku je navedeno da je: „Mustafa Bešić, šef Ureda policijskog komesara Uprave policije, je naglasio da je izuzetno važno nastaviti specijalističke edukacije u ovoj oblasti, s ciljanim kategorijama polaznika.“

Ova vijest šalje ohrabrujuću poruku ženama da prijave nasilje, a ujedno šalje poruku i nasilnicima da institucije ozbiljno rade na ovom problemu i da će za nasilje koje čine nad svojim partnericama biti adekvatno kažnjeni.

Link: https://www.radiosarajevo.ba/vijesti/lokalne-teme/policijski-sluzbenici-mup-a-ks-na-radionici-o-prevenciji-porodicnog-nasilja/358874