Ekonomsko nasilje  

Preko 90% vijesti koje se odnose na nasilje nad ženama i porodično nasilje, objavljenih u  medijima, govore o slučajevima fizičkog nasilja, pokušaju ubistva i ubistvu. Mali broj objava se odnosi na psihičko nasilje dok se o ekonomskom gotovo i ne govori.

Članak pod nazivom Ekonomsko nasilje nad ženama: Borba do zadnjeg centa je jedan od rijetkih koji skreće pažnju na vrstu nasilja koja se, nažalost, na ovim prostorima smatra kao normalno ponašanje a ne nasilno. U članku su objavljeni primjeri žena koje su smještene u sigurnu kuću i pored drugih vrsta nailja doživljavale su i ekonomsko nasilje.

Primjeri ekonomskog nasilja nad ženama su mnogobrojni. Žene koje rade cijelu platu moraju dati nasilniku ne ostavljajući sebi ni najminimalniji iznos za osnovne higijenske potrebe, doručak i kafu na poslu. Ekonomsko nasilje se manifestuje i na način da nasilnici ženama zabranjuju da rade kako bi ih na taj način držali pod kontrolom jer su ekonomski ovisne o njima. Često se zabrane rada pravdaju time da je ženi mjesto kod kuće kako bi se brinula o djeci i porodici. Upravo zbog ekonomske ovisnosti o partneru mnoge žene se ponovo vraćaju u nasilne veze.

Potrebno je više govoriti o ekonomskom nasilju i educirati širu javnost. Veliki broj žena trpi ovu vrstu nasilja a da toga nije ni svjesno.

Link: https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/ekonomsko-nasilje-nad-zenama-borba-do-zadnjeg-centa