Silovanje u braku je oblik seksualnog nasilja i često se dešava

Seksualno nasilje nad bračnim partnerom se manifestuje na različite načine, jedan od načina je silovanje. U patrijarhalnim društvima, kakvo je velikim dijelom i bosanskohercegovačko društvo, se smatra da je žena dužna u svakom momentu kada se to od nje zahtjeva imati seksualni odnos sa mužem na bilo koji način koji on zahtjeva. Zbog ovakvog shvatanja žene ne prepoznaju tjeranje na seksualni čin mimo njihove volje kao nasilje smatrajući da je to njihova bračna obaveza. U našoj zemlji silovanje u braku je zabranjeno i kažnjivo.

U članku Nasilje u porodici često rezultira silovanjem u braku o čemu se rijetko govori koji je objavio portal KLIX uposlenica sigurne kuće je, između ostalog, navela: „Veliki broj žena koje su smještene zbog fizičkog i psihičkog nasilja počinjenog od strane partnera i kojima su izrečene zaštitne mjere, tokom psihosocijalnog tretmana, ponekad po prvi put posvjedoče da su bile i žrtve silovanja u braku ili drugog oblika seksualnog nasilja.“

O ovom problemu je potrebno više govoriti i podizati svijest, kako žena tako i muškaraca, da ovakve stvari nisu dozvoljene i da su kažnjive. Bračni partneri su jednaki i trebaju poštivati jedni druge.

Link: https://www.klix.ba/vijesti/bih/nasilje-u-porodici-cesto-rezultira-silovanjem-u-braku-o-cemu-se-rijetko-govori/190531086