Nepravovremeno reagovanje nadležnih institucija i izostanak adekvatnog kažnjavanja šalje nasilnicima poruku da nastave sa nasiljem

Nasilje u porodici se dešava svakodnevno. Policija u BiH dnevno zaprimi i po nekoliko desetina prijava. Nakon intervencije i evidentiranja prijave postupa po zakonom propisanoj proceduri. Nasilniku se izriču zaštitne mjere i/ili propisana kazna. Praksa pokazuje da u nekim slučajevima nasilnici krše zaštitne mjere i pri tome ne budu sankcionisani ili budu samo opomenuti. Zatim, malom broju nasilnika se izriču strožije kazne. Ovakva praksa može dovesti do toga da se nasilje ponavlja i da žena i djeca konstantno žive u strahu od nasilnika.

Portal Faktor u članku Žrtva sa djecom spas tražila u policijskoj stanici: Predložen pritvor banjalučkom nasilniku, izvještava o primjeru dugotrajnog nasilja gdje nasilnik nije na vijeme i adekvatno sankcionisan. Između ostalog se navodi: „Radi se o nasilniku koji duži period fizički i psihički zlostavlja ženu, što je više puta prijavljivala nadležnim organima, a prije četiri godine sa dvoje njihove djece boravila je i u banjalučkoj sigurnoj kući. Nakon posljednjih prijetnji je, kako saznajemo, sa djecom otišla u nadležnu policijsku stanicu, te policajcima navela da iz straha neće napustiti policijske prostorije dok joj ne pomognu i ne zaštite je.“

Žrtve nasilja trebaju biti informisane o svojim pravima i tražiti od nadležnih institucija da postupaju u skladu sa zakonom. Pomoć oko informisanja o pravima i načinu postupanja u slučajevima nasilja u porodici mogu potražiti u organizacijama koje pružaju pravnu pomoć, kao što je organizacija Vaša prava.

Link:  https://faktor.ba/vijest/zrtva-sa-djecom-spas-trazila-u-policijskoj-stanici-predlozen-pritvor-banjaluckom-nasilniku/66452