Prijavljivanjem slučajeva nasilja u porodici pomažemo žrtvama i djelujemo preventivno

Žrtve nasilja u porodici, iz niza razloga kao što su strah, nepovjerenje u institucije, neinformisanost, izostanak podrške bliskih osoba, ne prijavljuju nasilje koje preživljavaju. Zakon o zaštiti od nasilja u porodici propisuje mehanizme zaštite žrtvama nasilja kao i zaštitne mjere koje se izriču počiniocima. Zakonom je propisano i to da su sve osobe koje imaju saznanje da se dešava nasilje dužni isto prijaviti policiji. Pozitivan primjer postupanja je reakcija zdravstvenog radnika iz Bosanske Krupe, objavljeno u članku „Muž pretukao suprugu pa ga prijavio ljekar“. Ovakve primjere bi mediji trebali više plasirati jer djeluju edukativno ali i preventivno šaljući potencijalnim nasilnicima poruku da će biti prijavljeni i sankcionisani za počinjeno nasilje.

U članku je navedeno: „”Dežurni ljekar Doma zdravlja u ovom gradu prijavio je službenicima Policijske stanice da se u ambulantu javila N. A. (32) s vidnim povredama na tijelu. Žena je izjavila da joj je povrede nanio suprug N. A. (38)”, saopćeno je iz MUP-a USK-a. Dalji rad na dokumentiranju krivičnog djela nasilje u porodici nastavljaju istražitelji Odjela kriminalističke policije u Bosanskoj Krupi.“ Postupanje ovog ljekara treba da bude primjer i drugima, ne samo zdravstvenim radnicima već i drugim profesijama (prosvjetni radnici, pedagozi, socijalni radnici, i drugi) kao i građanima. Pošaljimo poruku nasilnicima da se nasilje neće tolerisati i da će svaki put kada počine nasilje za njega i odgovarati.

Ukoliko trpite bilo koji oblik nasilja potražite pomoć, ako ne znate svoja prava informišite se kod organizacija koje pružaju besplatnu pravnu pomoć, obratite se Vašim pravima i porazgovarajte sa stručnim licima o načinima kako da se zaštitite.

Link: https://www.radiosarajevo.ba/vijesti/crna-hronika/bosanska-krupa-muz-pretukao-suprugu-pa-ga-prijavio-ljekar/295120