Silovanje nije senzacija već užašni zločin koji ostavlja teške psihološke povrede na preživjelu

Nerijetko mediji objavljuju vijesti o silovanju na senzacionalistički način i pritome ne vode računa o posljedicama koje takvo izvještavanje može ostaviti na preživjelu. Vijest o silovanju koje se desilo u malom mjestu portal Birač danas je objavio sa previše detalja odajući tako identitet djevojke: „Prema nezvaničnim informacijama, nasilnik je ušao za žrtvom u toalet u kafiću “Elit” u Šekovićima, zaključao vrata i pretukao je. Zatim je nagurao toalet papir u usta B.S. i silovao je… Za silovanu djevojku tvrde da je bila đak generacije, a danas uzoran student i da je dijete bez oca.“

Prije nego se objavi vijest o silovanju treba imati na umu da silovanje predstavlja najgrublji vid zlostavljanja i ostavlja brojne posljedice. Pored fizičkih povreda, mogućnosti zaraze spolno prenosivim bolestima, tu su i psihološke povrede, one su manje vidljive ali su teže i dugotrajnije od fizičkih. Često je posljedica post-traumatski stresni poremećaj ili sindrom traume silovanja koji zahtjeva dogotrajno liječenje.

Vijest da se desilo silovanje je sama po sebi šokantna i privlači pažnju, svi detalji koji na bilo koji način odaju identitet preživjele su suvišni i takvo izvještavanje je neetično.

Link: https://novitetinovosti.blogspot.com/2019/04/