Krug nasilja se ponavlja

„U novembru ove godine nevjenčani suprug A. T. upao je u porodičnu kuću oca A. B. koju je potom napao nožem, a zatim i njenog oca. Njen otac I. B. potom je ranio napadača u glavu. A. B., već je bila korisnica Sigurne kuće, upravo zbog nasilja koje je trpila od svog nevjenčanog supruga.“ Objavio je portal Radiosarajevo u članku koji govori o pet ubistava i dva pokušaja ubistva žena na području Kantona Sarajevo u prošloj godini.

Ovakvi primjeri su posljedica sistema koji nije prepoznao potrebu paralelnog psihosocijalnog rada kako sa žrtvama tako i sa nasilnicima. Pružajući žrtvama nasilja pravnu pomoć, smiještajući ih u sigurne kuće je gašenje požara i rješavanja jednog dijela problema. Potpuno i kvalitetno rješavanje problema bi podrazumijevalo izricanje kazne počiniocu za nasilje koje je počinio s jedne strane, a sa druge obavezan psihosocijalni rad na uzrocima nasilničkog ponašanja. Naš pravni sistem podrazumijeva izricanje zaštitne mjere obaveznog psihosocijalnog tretmana, ali nažalost ova mjera se rijetko izriče.

Žrtve nasilja se često, zbog ekonomske ovisnosti i cijelog niza drugih razloga, odlučuju vratiti nasilniku i nakon određenog vremena krug nasilja se ponavlja. Nasilnici žrtvama obećavaju da će se promijeniti i u trenutku kada ih ubjeđuju da se vrate spremni su na sve. Ukoliko se žena odluči vratiti treba joj savjetovati da zahtijeva od nasilnika da se zbog svog nasilničkog ponašanja obrati za pomoć stručnoj osobi.

Link: https://www.radiosarajevo.ba/metromahala/teme/ubistva-zena/358120