Zemljišne knjige za katastarske općine NIŠIĆI, LJUBINA, KADARIĆI, ELEŠEHOVIĆI u Općini Ilijaš i SARAJEVO VII u Općini Centar Sarajevo

Oglas o najavi uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine NIŠIĆI, LJUBINA, KADARIĆI, ELEŠEHOVIĆI u Općini Ilijaš i SARAJEVO VII u Općini Centar Sarajevo u nadležnosti Općinskog suda u Sarajevu.
Navedeni Oglas je objavljen na web stranici i oglasnoj ploči Općinskog suda u Sarajevu te je, u skladu sa Zakonom o zemljišnim knjigama Federacije BiH, objavljen u:
• U Dnevnom avazu: 12.04.2018. godine,
• U Večernjem listu: 12.04.2018. godine,
• U Službenom glasniku BiH: 17.04.2018. godine (broj: 24),
• U Službenim novinama FBiH: 18.04.2018. godine (broj: 29)

Skenirane objave Oglasa iz Službenog glasnika BiH i Službenih novina FBiH, te Večernjeg lista i Dnevnog avaza Vam također dostavljamo u prilogu.
Pored propisanih načina objava, u organizaciji Projekta registracije nekretnina je na web portalima www.fgu.com.ba i www.radiosarajevo.ba objavljen Poziv građanima da prijave svoje nekretnine, a isti se kroz radijska saopćenja objavljuje i na radio stanicama BH Radio 1, Radio Federacije BiH, Radio RS, Radio Stari Grad i na lokalnoj radio postaji Radio Antena Sarajevo.
Istovremeno Vas obavještavamo da su svi raspoloživi podaci o nekretninama u bazi podataka katastra nekretnina i u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi dostupni i na internetu te pozivamo sve vlasnike i suvlasnike da posjete web stranice www.katastar.ba/ pregled i www.e-grunt.ba i izvrše informativni uvid u stanje svojih nekretnina.
Skrećemo pažnju da su za rješavanje svih predmeta, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, nadležni Služba za katastar Općine Ilijaš (za k.o. Nišići, Ljubina, Kadarići i Elešehovići) i Služba za katastar Općine Centar Sarajevo (za k.o. Sarajevo VII) i zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Sarajevu. Svi upisi u zemljišne knjige za navedene katastarske općine se provode bez naplate sudskih taksi.