Osigurana lica FZO RS-od aprila jednostavnije ostvarivanje prava na rehabilitaciju

Osigurana lica Fonda zdravstvenog osiguranja RS, naročito lica sa invaliditetom, kojima je potrebna produžena medicinska rehabilitacija od aprila ove godine ovo pravo će ostvarivati na znatno jednostavniji način, a za djecu koja imaju indikacije će biti omogućena rehabilitacija svake godine.

Ovo je predviđeno novim Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja prava na produženu medicinsku rehabilitaciju u specijalizovanim ustanovama za rehabilitaciju, kojeg je usvojio Upravni odbor Fonda.

Novim Pravilnikom Fond je uvažio zahtjeve i prijedloge pojedinih udruženja, poput zahtjeva za pojednostavljenjem procedura, što je prvenstveno olakšica za lica sa invaliditetom i amputacijama. Naime, osiguranici sa amputacijama, te paraplegijom i tetraplegijom, moći će da ostvare pravo na obnovu medicinske rehabilitacije samo na osnovu uputnice porodičnog doktora (bez prijedloga specijalista). Ovim kategorijama osiguranika je, takođe, omogućeno da svake godine imaju pravo na medicinsku rehabilitaciju u trajanju od 14 dana. Novim Pravilnikom je predviđeno i da se djeci do 15 godina može odobriti medicinska rehabilitacija svake kalendarske godine, ukoliko za to postoje indikacije.

Značajna novina je i da će odobravanje produžene medicinske rehabilitacije, kao i zakazivanje prijema na rehabilitaciju, od aprila ove godine vršiti FZO RS, kako bi se svim osiguranicima kojima je neophodan ovaj vid zdravstvene zaštite obezbijedila pravovremena medicinska rehabilitacija. Izuzetak su specijalizovane zdravstvene ustanove za rehabilitaciju, poput Zavoda za produženu medicinsku rehabilitaciju ”Dr Miroslav Zotović” i Specijalne bolnice ”Mlječanica”, gdje će pacijente, kao i do sada, na rehabilitaciju upućivati porodični doktori na prijedlog specijalista.

Preuyeto sa