Općinski sud u Lukavac- pokrenuta procedura uspostave i zamjene zemljišne knjige

Javnom objavom Općinskog suda u Lukavcu je dana 16.2.2018. pokrenuta procedura uspostave i zamjene zemljišne knjige za sve osobe koje imaju nekretnine u katastarskim općinama Bistarac, Poljice 1, Poljice 2, Devetak i Puračić.Prijavu prava na nekretninama je potrebno prijaviti najdalje do 17.04.2018. godine. Više informacija možete naći na slijedećem linku

http://tuzlanski.ba/infoteka/prijavite-svoje-pravo-na-nekretninama-poziv-osobama-koje-imaju-nekretnine-u-katastarskim-opcinama-bistarac-poljice-1-i-2-devetak-i-puracic/